späť
Aktuálne koeficienty luxusu, používané v cenníkoch:

Koeficient luxusu Názov tovaru
;