zpět | řazení: A - Z / Pozice | Vedení skladu + Obchodní oddělení: +420283847499

Jméno: Světlana Dvořáková
Vedení skladu + Obchodní oddělení
Funkce: Vedoucí skladu Brno - obchod, dobropisy, schvalování dod. fa., vývoz, inventury, odpisy.

+420283847402Telefon:
+420724847402Mobil:

Jméno: Peter Melicherčík
Výrobní a provozní oddělení + Obchodní oddělení
Funkce: vedúci smeny

+420283847411Telefon:
+420724847411 ; +421915847504Mobil: