back | Order by: A - Z / Position

Name: Světlana Dvořáková
Warehouse management + Trade Department
Function: Vedoucí skladu Brno - obchod, dobropisy, schvalování dod. fa., vývoz, inventury, odpisy.

+420283847402Phone:
+420724847402Mobile:

Name: Peter Melicherčík
Production and Service Department + Trade Department
Function: vedúci smeny

+420283847411Phone:
+420724847411 ; +421915847504Mobile: