back | Order by: A - Z / Position | Provozní oddělění: +420283847701

Name: Marcel Gross
Provozní oddělění
Function: administratívny a technický manažér - spracovanie prijatých fa., kontrola fakturácie, pohľadávky marketov SR, IT v rámci skladu Madunice, tankovacie karty OMV

+420283847752; +421337351752Phone:
klapka: 7752 
+421915847752 ; +420724847752Mobile:

Name: Ondřej Žitný
Provozní oddělění
Function:

+420283847229Phone:
+420724847229Mobile: