Logistika

Naše nákladné vozidlá  spĺňájú náročné
požiadavky na kvalitu prepravy
potravinárského tovaru.

Skladovanie

Ponúkame moderné skladovacie priestory s dozrievarňami
banánov, triedením tovaru podľa Vašich požiadaviek
a linkou na výrobu kvalitných ovocných džúsov.

Vlastná produkcia

Kvalita našich vypestovaných produktov je deklarovaná
a potvrdzovaná pravidelnými auditmi systému GlobalGap.

Viac informacií

Novinky

Pred žalobná výzva k odstráneniu závadného stavu a odčinenie spôsobilej ujmy

Prosím, prečítajte si pred žalobnú výzvu k náhrade majetkovej a nemajetkovej ujmy, ktorá nám bola spôsobená odvysielaním programu „Veľké nezávislé testy džúsov a muštov“ v relácií A DOST! .

Druhé prehlásenie k situácií ohľadne džúsov Český sad

Prosím, prečítajte si naše prehlásenie k zverejneným informáciám ohľadne nášho produktu JABLKOVÁ ŠŤAVA 5l ČESKÝ SAD v programe A DOST! .

Video prezentácia spoločnosti

Pozrite si video prezentáciu našej spoločnosti.

Prezentácia spoločnosti

Stiahnite si prezentáciu spoločnosti VVISS a Odbytového družstva ovoce Český ráj. Stiahnúť dokument

Distribúcia širokého sortimentu ovocia a zeleniny

Spoločnosť VVISS sa zaoberá veľkoobchodnou a maloobchodnou činnosťou - importom, exportom zeleniny a ovocia, triedením, balením, krátkodobým a dlhodobým skladovaním, dozrievaním banánov, cestnou motorovou nákladnou dopravou.